Verbouwing P3 voorlopig uitgesteld

De verbouwing van P3, noodzakelijk om de Muziekschool Waterland in hetzelfde gebouw te huisvesten, wordt voorlopig uitgesteld. Verantwoordelijk wethouder Tijmstra wilde dit voorjaar vaart maken met het project dat al langere tijd duurt, maar moest om de rem trappen, nadat bleek dat de oorspronkelijke architect van het gebouw, BD Architectuur, zich niet kon vinden in de nieuwe plannen. Gesprekken met en tussen de architectenbureaus hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.

Het college komt met deze mededeling naar aanleiding van vragen van de Stadspartij vlak voor de zomervakantie. Die partij vroeg zich af wat de stand van zaken was rondom de verbouwing en wat dat voor gevolgen zou hebben voor de programmering van P3 vanaf dit najaar. Het college meldt in de memo dat de gesprekken met de architectenbureaus na de zomervakantie worden voortgezet om te bepalen hoe een schetsontwerp kan worden gemaakt waar beide bureaus achter staan.

De planning van de verbouwing kan opnieuw bepaald worden op het moment dat er een schetsontwerp ligt waar zowel de oorspronkelijke architect, de huidige architecten als de stakeholders (muziekschool en P3) achter staan en er een keuze is gemaakt over de wijze van aanbesteden. Het plan om medio 2022 de muziekschool in P3 te laten inhuizen, is niet haalbaar meer, verwacht het college. Dat is de reden dat P3 -totdat er daadwerkelijk verbouwd gaat worden- voorlopig doorgaat met inplannen van activiteiten en optredens.