Verbouwing Purmerends Museum vertraagd

De grote verbouwing van het Purmerends Museum heeft vertraging opgelopen in verband met nieuwe eisen op het terrein van brandveiligheid. Moncef Beekhof, directeur van het museum, was in mei vorig jaar nog hoopvol dat het museum in december heropend kon worden. Nu gaat hij er van uit dat dit voorjaar alles klaar is.

De verbouwing is noodzakelijk om de vaste expositie van het museum eigentijds te maken. Het is de bedoeling dat bezoekers straks een beeld krijgen van zeshonderd jaar Purmerend aan de hand van objecten en digitale presentaties. De firma Kloosterboer is ingehuurd om de tentoonstelling vorm te geven.

‘We hebben te maken gekregen met onvoorziene problemen’, aldus Beekhof. Gedurende het proces zijn de brandveiligheidseisen aangescherpt en moesten de plannen worden getoetst aan de nieuwe regels en vervolgens aangepast. Dat heeft voor vertraging gezorgd, maar de medewerkers van het museum hebben ondertussen niet stilgezeten. ‘De ontruiming is afgerond en de firma Kloosterboer heeft alle vitrines en wanden klaar staan voor plaatsing.’

De kosten voor de verbouwing werden geraamd op vier ton en de financiering kon worden gedaan dankzij veel schenkingen uit het Purmerendse bedrijfsleven en de Stichting Vrienden van het Purmerends Museum. Aanpassingen van de verbouwingsplannen betekenen een extra kostenpost. ‘We kijken naar de financiële consequenties en het kan betekenen dat we sommige onderdelen van de nieuwe expositie uit kostenoverwegingen in ieder geval tijdelijk moeten schrappen. Maar de bezoekers zullen daar straks niks van merken’, verzekert Beekhof.