Verhuizing gemeentewerf en milieustraat naar Baanstee Noord stap dichterbij

Afgelopen week stemde het college van burgemeester en wethouders in met een schetsontwerp van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat. Hiermee is de verhuizing van De Koog naar De Baanstee Noord een stap dichterbij is.

In een bericht meldt de gemeente Purmerend dat de huidige locatie van de milieustraat aan de Van IJsendijkstraat voor veel verkeersdrukte zorgt. Daarnaast biedt de ligging weinig mogelijkheden om in te spelen op de verwachte groei in bezoekers en afvalhoeveelheden.

De verwachte nieuwe locatie aan de Visserijweg in Baanstee Noord wordt de uitvalsbasis voor circa 200 medewerkers en de stalling van 130 voertuigen. ‘‘We hebben een ambitie op het gebied van duurzaamheid’’, vertelt wethouder Paul van Meekeren. ‘‘Met de nieuwbouw in de Baanstee Noord kunnen we hier invulling aan geven. Het wordt een gebouw met groene daken, slim hergebruik van regenwater, voorzieningen voor flora en fauna en toepassing van windenergie. Het gebouw van de milieustraat wordt gerealiseerd met hergebruikte materialen.’’

Circulair plein

Een deel van de grond wordt gereserveerd voor de realisatie van een circulair plein. Hier kunnen ingeleverde materialen hergebruikt worden door er bijvoorbeeld nieuwe producten van te maken. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt.

Naast een circulair plein, is er in het ontwerp ook ruimte gemaakt om scholen te ontvangen.

Voorstel

Het voorstel waarin gevraagd wordt om een investeringskrediet van ongeveer 19 miljoen euro wordt binnenkort aangeboden aan de gemeenteraad. Het onderwerp staat op de agenda voor de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 2 september. Vervolgens neemt de gemeenteraad eind september hierover een besluit.

Volgens de gemeente heeft dit besluit een gering effect op de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de bijdrage van de regiegemeenten.