Volle zaal bij lezing van Marcia Luyten op de dag van de democratie

De belangstelling voor ‘De dag van de Democratie’, vrijdag 15 september, in de Kleine Doele op de Koemarkt was groot. Als dat een voorbode is voor de opkomst van de 2e Kamerverkiezingen, zit het wel goed met de democratie. Er was een lezing van columniste Marcia Luyten verluchtigd met gedichten over democratie, speciaal voor de gelegenheid geschreven door leden van de Dichterskring Waterland. 

'Democratie moeten we koesteren'

Luyten startte haar lezing met een mooi citaat van Tjeenk Willink : “Democratie is een bestuursvorm die niet altijd leidt tot de beste uitkomst, maar is wel de beste methode om tot een uitkomst te komen.“ Maar de tijd dat democratie als een vanzelfsprekend beschouwd kan worden, als zuurstof, is voorbij zo waarschuwde zij. Luyten: “ Democratie is een complex proces met een aantal belangrijke randvoorwaarden, die onderhouden moeten worden. “ 

Verworden voorwaarden

Juist die voorwaarden daar schort het aan aldus Luyten. Naast dat het volk zich vertegenwoordigd moet voelen, moet er bij het volk ook vertrouwen zijn in een overheid die het goede probeert te doen. Dat probleemoplossend vermogen is sterk afgenomen mede door de vervanging van ambtenaren met verstand van zaken door procesmanagers.

Luyten: “Wat nodig is, is leiderschap met visie, geen procesmanagers. De overheid is steeds kleiner, geworden en de markt tot dominant mechanisme verklaard. Verdwenen is ook de onderlinge verbinding. De zuilen zijn afgebrokkeld maar juist zij zorgden voor horizontale en verticale verbinding. Wat overblijft, is een versplinterd landschap. Neem Purmerend met 37 zetels en 13 fracties. Hierdoor verliezen burgers hun vertrouwen in de overheid.”

Hoop

Luyten eindigt haar lezing en de discussie met de zaal positief. “De omslag is ingezet met de aandacht voor het herstel van het vertrouwen in de overheid. Broodnodig want de overheid heeft haar burgers onvoldoende beschermd, terwijl grote bedrijven gepamperd werden. De traditionele verbinding en collectiviteit mag dan verdwenen zijn, er zijn nieuwe vormen voor terug gekomen. Denk aan burgerberaden en initiatieven van onderop als ‘Land van ons’ en Broodfondsen.

Tot slot, deze dag is leuk, maar elke dag is de dag van de democratie.”
Foto’s: aangeleverd