Voorrang voor Purmerenders bij nieuwbouw woningen

Gemeentebelangen Purmerend, Fractie Schaaij, CDA en PVV dienden tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen donderdag een motie in om 50% van de nieuwbouw woningen met voorrang toe te wijzen aan inwoners van Purmerend. De motie werd met een overweldigende meerderheid ondersteund. Alleen D66 stemde tegen. Een juist moment gezien de bouw van nieuwe woningen in onder andere het Waterlandkwartier. 

Waarom de motie?

De indienende partijen signaleren dat steeds meer mensen van buiten in Purmerend komen wonen. Tegelijkertijd verlaten steeds vaker Purmerenders, vooral jongeren, tegen hun zin de stad omdat zij hier geen woning kunnen vinden. De nieuwe regeling kan voor hen voordelig zijn omdat er de komende tijd veel woningen gebouwd gaan worden onder andere in het Waterlandkwartier. Segers van het CDA wees nog op een extra voordeel: “Het zal naast de instroom ook de doorstroom op de huizenmarkt in Purmerend aanzienlijk verbeteren.” 

Het was minister Hugo de Jonge (CDA) die de Purmerendse partijen op het idee bracht. Hij kwam onlangs met een wijzigingsvoorstel bij de huisvestingswet om de voorrangsregeling van 50% mogelijk te maken. Inmiddels is dat voorstel de tweede kamer gepasseerd en wacht op behandeling in de Eerste kamer. 

Sociale huurwoningen oké; koopwoningen eerst in onderzoek

Wethouder Saaf lichtte toe dat de regeling toegepast kan worden op de sociale huurwoningen. Wat het inhoudt voor de koopwoningen wil ze eerst onderzoeken. Saaf: “Zodra de wet door de 1e kamer is, kom ik met een uitwerking.” D66 stemde tegen. Die partij kreeg te weinig garantie dat de motie koopwoningen uitsluit. Woordvoerder Intres: “Toepassen van de regeling bij bestaande woningen betekent dwang bij de verkoop ervan. Daar zijn wij op tegen.”

Fotobewerking E.Ruis