Voorstel voor intrekken referendum verordening

De VVD heeft samen met de ouderenpartij (AOV), CDA, Leefbaar Purmerend en Stadspartij /Beemsterpolderpartij een initiatiefvoorstel ingediend voor het intrekken van de referendum verordening uit 2015. De indienende partijen zien geen heil meer in een referendum. Hun belangrijkste argument ontlenen zij aan het principe van buiten naar binnen werken. “Daarbij is participatie van bewoners/omwonenden ingebed in de gemeentelijke werkwijze. De uitkomst van een referendum staat in geen verhouding tot de opbrengst van het van buiten naar binnen werken.” 

Pogingen tot verbetering

Het referendum heeft op eerdere momenten in deze coalitie periode ter discussie gestaan binnen de Purmerendse Politiek maar toen met de insteek om de verordening te verbeteren. Zo kwam in de commissie vergadering van 7 september 2022 Gemeentebelangen Purmerend (GBP) met een voorstel om het indienen van de vereiste ondersteuningsverklaringen voortaan digitaal mogelijk te maken. In aansluiting op die bespreking kwam Albers van GBP in april 2023 met het voorstel om de verordening hierop aan te passen, gebaseerd op de laatste model verordening van de VNG. 

Afwijzing referendum Kooimanweg

De april vergadering kreeg een onverwachte wending doordat de discussie werd gedomineerd door Chris Boer van Leefbaar Purmerend en Barbara Jonk van Stadspartij /Beemsterpolderpartij die zich ineens keerden tegen de verordening als geheel en daarin de Ouderenpartij (AOV), CDA en VVD meekregen. De laatste drie partijen gingen erin mee omdat zij er volgens eigen zeggen nooit echt voorstander van waren. Hoe gefundeerd die uitspraak is, valt moeilijk in te schatten. Feit is wel dat in geen van de verkiezingsprogramma’s, opgesteld voor de raadsverkiezingen van 2021, gerept werd over het intrekken van de referendum verordening.

Voor Jonk van Stadspartij/Beemsterpolderpartij was de mislukte referendum poging bij de hoogbouw Kooimanweg mede aanleiding voor het voorstel tot afschaffing ervan. Jonk: “ In februari bij de referendum poging werd al duidelijk dat de onderwerpen ervoor zeer beperkt zijn”. 

Evaluatie

Mark Intres pleitte in de commissie vergadering van april 2023 nog voor een evaluatie van de verordening samen met de PvdA. Het tij was echter niet te keren. Toen Jonk van Stadspartij/BPP meldde dat haar partij neigde naar afschaffen, reageerde woordvoerder van Elden (VVD) als volgt: “Afschaffen daar denken wij graag over mee.” Zo is geschied. In de commissie vergadering van woensdag 17 mei wordt het voorstel besproken. De indienende partijen hebben gezamenlijk een meerderheid.