Vooruitstraat 149 in Purmerend voor de 2e keer gesloten

De verzakkingsproblemen bij het appartementencomplex Wilhelminalaan 10,10A en B beperken zich niet alleen tot dat complex. Ook het huis om de hoek, Vooruitstraat 149, wordt meegezogen in de verzakking. De situatie is zelfs zo dat het huis begin februari verzegeld is en gas, water en elektra afgesloten. Wethouder Hegger (Stadspartij/BPP) meldt dat het besluit is genomen met het oog op de veiligheid van de bewoner, omwonenden en voorbijgangers.

Sluiting voor de 2e keer

Bijna een jaar geleden werd de woning ook al gesloten. Wethouder Hegger sprak toen over dreigend instortingsgevaar en ging met de VVE van het appartementencomplex Wilhelminalaan in gesprek over de te nemen maatregelen. Omdat metingen aangaven dat de inmiddels geplaatste stutten de verzakkingen afremden, kon de bewoner van Vooruitstraat 149 weer in zijn huis.

Doorlopende metingen

In een memo die vorige week aan de gemeenteraad is verstuurd, laat wethouder Hegger het volgende weten: “Afgelopen jaar, zijn er doorlopend metingen verricht en plannen gemaakt voor het herstel van de woningen. De laatste meting gaf echter aan dat er extra maatregelen nodig zijn. Reden om de woning wederom te sluiten en aan de buitenkant extra voorzorgsmaatregelen te treffen.”