Vragen over schadelijke rivierkreeft in Purmerend

In tal van plaatsen begint de rivierkreeft een begrip te worden. Niet alleen in de provincie Noord-Holland, maar ook in onder meer Zuid-Holland en Utrecht veroorzaakt de kreeftachtige overlast. Theo de la Haye (PvSP) stelt nu vragen over de stand van zaken in Purmerend.

In tegenstelling tot andere soorten kreeften, leeft de rivierkreeft in zoet water. Deze soort kreeft werd in de jaren ’80 voor het eerst gezien in Nederland. De kreeft plant zich relatief snel voort en heeft lange tijd geen natuurlijke vijanden gehad.

Schadelijke exoot

Voor Theo de la Haye reden genoeg om vragen over de rivierkreeft te stellen. Van het college wil hij weten of de rivierkreeft is gesignaleerd in Purmerend en of er bekend is wat de bedreiging voor de flora precies inhoud. ‘‘Ik heb de kreeft zelf niet waargenomen, maar om schade te voorkomen moeten we handelen. Deze exoot ondergraaft oevers en dijken, eet planten, visjes en waterdieren.’’

Waterwoestijn

In oktober 2020 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vragen beantwoord over de rivierkreeft. De rivierkreeften-problematiek heeft de volle aandacht van het waterschap. De Amerikaanse rivierkreeft is een potentieel gevaar, wordt vertelt in een reactie. ‘‘Er zijn waarnemingen van plantrijke sloten die veranderd zijn in een waterwoestijn, als gevolg van vraat door kreeften. De situatie in ons gebied is wel rustiger in vergelijking met andere regio’s.’’

Niet slepen met kreeften

Uit recent onderzoek is geen panklare oplossing gekomen, zo vervolgt het waterschap. ‘‘Het grootschalig wegvangen is vooralsnog de enige optie, al staat op voorhad niet vast dat dit effectief is.’’

Momenteel hebben alleen beroepsvissers de bevoegdheid om op rivierkreeften te vissen. Het waterschap kan zich hier volledig in vinden. ‘‘Het klinkt bijzonder sympathiek om bijvoorbeeld kinderen te laten vissen op kreeften, maar het vangen werkt juist verspreiding in de hand. Ga vooral niet slepen met de kreeften!’’

Foto: NH Nieuws