Regenwater kan straks beter weg in de Henri Dunantstraat

De Henri Dunantstraat in Wheermolen-Oost krijgt bij de herinrichting een ondergrondse waterberging met een capaciteit van 553 kuub water. Voor het project, dat in totaal € 140.000 kost, heeft de gemeente een gedeeltelijke subsidie gekregen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

Waterbergende weg

Een woordvoerder van het HHNK legt uit hoe een waterbergende weg werkt. “Het water zakt door de bestrating heen en komt terecht in een ondergrondse fundering met veel ruimte om het water op te vangen. Geleidelijk aan kan het van daaruit verder de bodem in. Bij de omvorming van de Henri Dunantstraat gaat het om 300.454 m2 waarop een 40 centimeter bovenlaag wordt aangelegd.” 

Subsidie voor klimaatbestendige voorzieningen

De subsidie komt uit de pot van de KAN-regeling, afkorting van Klimaat Actief Noorderkwartier. Gemeenten kunnen op die pot een beroep doen om klimaatbestendige projecten te versnellen. De subsidies lopen op tot maximaal 30% van de projectkosten. Naast het project in de Wheermolen komen er in Overwhere-Zuid ook klimaatbestendige voorzieningen. Daar komen groene waterbuffers; groen stroken langs de wegen die geschikt gemaakt worden om water op te vangen. 

Samenwerking gemeente en HHNK

HHNK- bestuurder Klazien Hartog ziet de subsidies als een steuntje in de rug voor gemeenten om klimaatbestendige projecten op te pakken. “Overwhere-Zuid en Wheermolen-Oost zijn voorbeelden voor andere gemeenten.” Wethouder Verkroost (CDA), hieronder op de foto met Klazien Hartog, is blij met de subsidie. “Het HHNK is een belangrijke partner bij het waarmaken van onze ambities voor een klimaatbestendige - en water robuuste leefomgeving.“ 
Foto en bewerking: E.Ruis