Wederom minder geteste personen in teststraat

Er zijn afgelopen week 18 procent minder mensen getest ten opzichte van de week daarvoor. Dat valt te concluderen uit de cijfers van GGD Zaanstreek-Waterland.

Het is niet voor de eerste keer dat de hoeveelheid afgenomen testen daalde. Al meerdere weken achterelkaar daalt de hoeveelheid met een tiental procenten. Uit gedragsonderzoek van de GGD bleek begin april al dat de testbereidheid onder mensen met klachten verder is gedaald.

Afgelopen week werd 33 procent van de testcapaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen in de regionale teststraten bleef stabiel met 11,8 procent.