Opvang Oekraïners in Purmer Zuid van de baan

Wekenlang hield de opvang van Oekraïners Purmerend in zijn greep. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen, waarbij de geschillen op social media hoog opliepen. 30 november zou de raad een definitief besluit nemen. Nu heeft het Rijk gister aan Purmerend laten weten de financiën niet goed te keuren. Burgemeester van Selm meldde de raad hierover het volgende: “Met deze nieuwe informatie wordt een opvanglocatie van deze omvang in de Purmer Zuid-Zuid of elders binnen onze gemeente onuitvoerbaar.”

In dezelfde raadsbrief is te lezen dat het college van B&W zich door het besluit van het Rijk overvallen voelt. “Gezien de gesprekken en de geleverde inspanning heeft het bericht vanuit het Rijk ons verbaasd. Juist vanwege het klemmende beroep dat het Rijk op de regio's en gemeenten doet om op korte termijn opvangmogelijkheden te realiseren.” 

Hoe verder

Het college van B&W zegt nog niet de directe gevolgen te kunnen overzien van het Rijksbesluit voor de regionale afspraken. “De komende periode gaan we met de regio in gesprek over wat dit precies betekent en hoe wij kunnen voorzien in ons aandeel. Eind dit jaar komen de bouwplannen voor Purmer Zuid-Zuid. Die worden dan voorgelegd aan omwonenenden en raad. Daarbij zetten we in op een duurzame oplossing voor de woningbehoefte voor de gemeente.” 

Geen agendapunt meer

B&W stelt dat door het niet rond krijgen van de Rijksfinanciering de bodem onder het voorstel van de opvang voor Oekraïners is weggevallen. “Daarom adviseren wij de gemeenteraad om het raadsvoorstel van de agenda af te halen.”