Werk op locatie voormalige politiebureau hervat

Het werk op de locatie van het voormalige politiebureau is weer hervat. Door een geschil met de aannemer worden de tijdelijke woningen bijna een jaar later opgeleverd.

De bouw van tijdelijke woningen voor statushouders en spoedzoekers op de locatie van het voormalige politiebureau lag sinds november stil door een geschil tussen de gemeente en de aannemer. In een brief aan de bewoners laat de gemeente nu weten dat het geschil achter de rug is en de activiteiten weer worden opgestart.

Opgelopen vertraging

De bouw van tijdelijke woningen voor statushouders en spoedzoekers op de locatie van het voormalige politiebureau lag sinds november stil door een geschil tussen de gemeente en de aannemer. In een brief aan de bewoners laat de gemeente nu weten dat het geschil achter de rug is en de activiteiten weer worden opgestart. 

Wat moet er nog gebeuren?

De locatie ligt er al een poos kaal bij. De sloop van het politiebureau vond vorig jaar al plaats. Het bouwproces is nu weer opgepakt. Ter voorbereiding wordt binnenkort een aantal (onderzoeks)werkzaamheden verricht, waaronder grondboringen. Bedoeld om vast te stellen hoeveel gewicht de ondergrond kan dragen. Tegelijkertijd is de vergunningverlening aangevraagd. De meeste tijd gaat heen met het wachten op de productie van de prefab woningen. Die stonden eigenlijk voor vorig jaar op de planning zo laat de projectleider weten.

Betrokkenheid omwonenden

Bij de bewonersbijeenkomst in februari vorig jaar waar de eerste schetsontwerpen zijn voorgelegd, toonden omwonenden hun zorgen omtrent een tekort aan parkeerplaatsen en gevreesde overlast. Voor hen komt er over de inrichting van de openbare ruimte een vervolgbijeenkomst. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwbrief door een mail te sturen naar waterlandlaan@purmerend.nl 

Combinatie van doelgroepen

In de tijdelijke woningen komen zowel kleine gezinnen van spoedzoekers als van statushouders, met voor iedere doelgroep 25 woningen. De woningen voor de voormalige asielzoekers komen voort uit de regionale opgave voor de huisvesting van 225-248 statushouders. Zij worden door het Rijk verdeeld over de gemeenten.

Tegelijkertijd zet de gemeente Purmerend bewust in op Purmerenders die dringend op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. Uit het eerdere raadsvoorstel van maart 2022: “Bij de huisvesting van spoedzoekers valt één doelgroep buiten de boot: alleenstaande ouders met kinderen. Die komen nu wel aan bod”.

Foto's: Evert Ruis