Wethouder Verboom; voor en tussen mensen

Over de onlangs overleden oud-wethouder Ruud Verboom (VVD) worden veel verhalen en mooie herinneringen gedeeld. Na bijna dertig jaar actief in de lokale politiek als raadslid en wethouder heeft Ruud Verboom in Purmerend veel achtergelaten dat zijn stempel draagt. Oud collega wethouders Dineke Harmsen (PvdA), Hans Krieger (VVD), Harry Brinkman (CDA) en toenmalig burgemeester Teun van Dam (PvdA) kost het geen enkele moeite de erfenis van de oud-wethouder te verwoorden.

Verboom cruciaal voor theater de Purmaryn

Alle vier de oud collega's zijn het er hartgrondig over eens dat het realiseren van de Purmaryn en de daaraan voorafgaande kerkenruil voor de volle 100% op het conto te schrijven is van Verboom. De RK kerk zou haar intrek nemen in de Koepelkerk en op de grond van de oorspronkelijke RK kerk zou het theater dan gebouwd worden. Brinkman vertelt daarover dat hij met Verboom optrok om dat te realiseren. Zonder ambtelijk advies werd het besluit door het college genomen. Daarbij moest Brinkman het besluit binnen de kerken voor elkaar krijgen en Verboom binnen het ambtelijk apparaat. Met dat laatste had hij succes. Krieger; ‘ Binnen het ambtelijk apparaat kon hij op veel steun rekenen. Hij zocht altijd naar mogelijke oplossingen. Hij was zeer toegankelijk en altijd bereid om te helpen. Het hielp daarbij dat hij verstand had van geld’.

Actie voor toneeltoren

Samen met burgemeester van Dam startte Verboom vervolgens een actie om bij het bedrijfsleven geld in te zamelen voor een, in hun ogen onmisbare, toneeltoren. Van Dam; ‘Zonder zo’n toren kon een groot deel van de uitvoeringen niet opgevoerd worden. Wij hebben vervolgens alle bedrijven die bij de bouw van Purmerend waren betrokken, aangeschreven voor een donatie van 1 promille van hun omzet. Uiteindelijk leverde de actie een ongekend hoog bedrag van een miljoen op’.

Evert Ruis

Wherevogels naar de Purmer

Harmsen; ‘ Naast de cultuursector droeg Verboom ook de sportsector een warm hart toe’. Zowel Harmsen als Krieger herinneren zich dat hij tijdens zijn wethouderschap de komst van de voetbalvereniging Wherevogels naar de Purmer mogelijk heeft gemaakt. Een kleine ophoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) leverde de nodige financiering. Harmsen; ‘ Hij bedacht dat soort oplossingen niet alleen, hij kreeg het ook voor elkaar om de andere wethouders mee te krijgen in zijn plannen’.

Probleem oplosser

Door zijn oplossend vermogen en benaderbaarheid deden in financiële problemen verkerende organisaties in de culturele en kunstsector nooit tevergeefs een beroep op hem. Van Dam; ‘Hij was de man waarop je een beroep op deed als er dingen dreigden mis te gaan. Hij was wethouder van en tussen de mensen. Ook na zijn vertrek uit de politiek’. Zo zette hij zich met ziel en zaligheid in voor onder andere de bibliotheek, P3 en Reuring. Dat maakte hem een graag gezien iemand. Krieger; tegelijkertijd bleef hij altijd op de achtergrond; bescheiden’.

Ruud Verboom was een echt mensenmens; handelend vanuit harmonie en compromis

• Wethouder Hans Krieger

Wars van politieke spelletjes

Alhoewel Verboom bijna dertig jaar binnen de lokale politiek actief was, moest hij van politieke machtspelletjes niets hebben. Brinkman; ‘Politiek gezeur daar hield hij niet van. Hij was een liberaal met een sociaal hart’. Of zoals Krieger hem typeert; ‘ Hij handelde vanuit harmonie en compromis. Lid van de VVD, maar niet fanatiek liberaal. Een echt mensenmens'.