Wheermolen-Oost; werk in uitvoering

Een bont gezelschap van wethouders, projectleiders en vertegenwoordigers van uitvoerder Markus trekt maandagmiddag 10 juli door Wheermolen-Oost om te zien hoe het er voor staat met de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen en uitleg te krijgen.

De tocht begint bij de Henri Dunantstraat waar nieuwe fietspaden, parkeerplaatsen en uitstapstroken al klaar zijn voor gebruik. Het eindpunt is de Albert Schweitzerlaan waar het benodigde materiaal voor de ondergrondse wegwaterberging nog net te zien is. Aanstaande maandag wordt daar geasfalteerd en is het een straat als alle anderen.

Nieuw rioleringsstelsel

Het riool in de vijftig jaar oude wijk is nodig aan vervanging toe. Net zoals in de overige Purmerendse wijken van veertig jaar of ouder ligt er nog een gemengd rioolstelsel, zonder scheiding in de afvoer tussen regenwater en toiletwater. Nu is de norm een gescheiden stelsel waarbij regenwater afgevoerd wordt naar de sloten en het vuile toiletwater naar de waterzuivering. Met als resultaat een betere waterzuivering en minder kosten.”

Bewoners konden zelf kiezen of ze mee wilden doen aan het nieuwe stelsel. Wijkmanager Paula de Groot: “ 92% van de bewoners heeft ervoor gekozen om dat te doen. Oudere bewoners hebben hulp gekregen bij het weer netjes maken van hun voortuinen.” 

Waarom tegelijkertijd ook nog nieuwe fietspaden en - parkeervakken? 

Aan doorgaande wegen binnen de bebouwde kom zijn in de loop van de jaren nieuwe eisen gesteld om verkeersveiligheid en leefbaarheid te verhogen. Gemeente Purmerend heeft de keuze gemaakt om die werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren bij de aanleg van het nieuwe rioolstelsel om overlast voor bewoners te beperken.

Bij het gebouwtje van het gemaal aan de Henri Dunantstraat waar het gezelschap stil staat, is goed te zien hoe de herinrichting van de openbare ruimte er straks in de hele wijk uit komt te zien. Links en rechts van de weg zijn vrij liggende fietspaden van rood asfalt aangebracht. Daarnaast zogenaamde uitstapstroken zodat voetgangers niet gehinderd worden door automobilisten. Passend bij het formaat van de huidige auto’s zijn nieuwe, grotere parkeervakken aangelegd.

Bomenkap

De herinrichting heeft ook een keerzijde. In verband met graafwerkzaamheden en onvoldoende groeimogelijkheden zijn tussen de 60 en 80 bomen gekapt. Wethouder Verkroost (CDA), verantwoordelijk voor duurzaamheid, licht de onvermijdelijkheid daarvan toe.

Verkroost: “ Vroeger werd steevast tussen twee parkeervakken een boom geplant. We hebben gaandeweg ontdekt dat daarbij veel te weinig rekening is gehouden met voldoende groeiruimte voorde wortels. Er is nu gekozen voor nieuwe beplanting op plekken waar die groei wel gegarandeerd kan worden.” Bij de bomenkap in de wijk is aan de vele vleermuizen gedacht. Om hen te voorzien van rustplaatsen zijn tijdelijke bomen neergezet. 

Keuze voor waterbergende wegen

De gemeente heeft de taak bewoners te beschermen tegen wateroverlast en watertekort. In een bestaande wijk is ruimte creëren voor een waterberging best een lastige opgave. De oplossing is gevonden in het aanbrengen van waterbergend asfalt met daaronder een holle ruimte voor waterberging. Wheermolen-Oost heeft over twee jaar, als de herinrichting achter de rug is, één kilometer waterbergend asfalt.

Het regenwater wordt niet zoals gebruikelijk afgevoerd naar het riool, maar sijpelt door de bestrating heen, waar het in een ondergrondse holle ruimte opgevangen wordt. Geleidelijk aan kan het van daaruit verder de bodem in. Bij watertekort kan er met een ingenieus buizensysteem vanuit de ondergrondse berging water aangevoerd worden.

Duur van de werkzaamheden

In de wijk worden drie speciale projecten in de tijd tegelijkertijd uitgevoerd; gebiedsontwikkeling, onderhoud en woningbouw. Voor wethouder Verkroost(CDA) is Wheermolen-Oost een voorbeeld traject: “We leren ervan voor de volgende wijk; Het Waterlandkwartier.”

Maar voordat het zover is, moet er nog hard worden doorgewerkt. De gemeentelijke projectleider wijst op de kaart waar het werk tot nu toe is gevorderd in de blauwe buurt. “Op 27 december moet het af zijn, dan gaat de bus daar weer rijden. Het werk aan de gele buurt start in januari en daarna volgt de groene buurt, als laatste.”