Wonen en recreëren in de Vermaning Beemster

In de afgelopen periode zijn de voormalige diaconiewoningen en het koetshuis rond de Doopsgezinde Vermaning gesloopt. Gelijktijdig is begonnen met de ingrijpende restauratie van het kerkgebouw zelf. Een Rijksmonument.

Na de sloop is de Stichting Beemster Vertoeving in opdracht van de Doopsgezinde Gemeente Beemster/Oosthuizen begonnen met een ambitieus plan om op deze locatie zes sociale huurwoningen en een appartement voor long stay te bouwen. Vier op de plek van de voormalige diaconiewoningen, één op de plek van het koetshuis. In de voormalige kosterswoning komt naast een woning ook een ruimte voor long stay. Waar belangstellenden voor een wat langere periode kunnen verblijven.

De kerkzaal zelf, een Rijksmonument, wordt van binnen grondig gestript en gemoderniseerd. De bedoeling is om hier kleinschalige sociaal culturele activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld een filmhuis, culinaire activiteiten, bijeenkomsten. Maar ook voor verhuur. Kernwoord is ontmoeting. Passend bij de Doopsgezinde traditie.

Voorzitter Corry van Splunter-Koeman en secretaris Aaltje Stolp-Simons van het kerkbestuur hadden de eer om de eerste paal te mogen slaan. De verwachting is medio zomer 2023 de nieuwe bewoners en gebruikers te kunnen verwelkomen.

Foto: Carolien v.d.Berg/Binnendijks