Woonakkoord met provincie: 30.000 woningen erbij

De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland gaan tot en met 2029 in totaal ruim 30.000 woningen bouwen, in alle prijsklassen en woningtypen. Dat is de uitkomst van het Woonakkoord dat de gemeenten (waaronder Purmerend en Beemster) sloten met de provincie Noord-Holland. Eind 2024 moeten er al 16.700 woningen gerealiseerd zijn. Het akkoord draait om vier thema’s: nieuwbouw, betaalbare voorraad, wonen en zorg en duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulair bouwen.

Voor 6.200 woningen zijn al definitieve bestemmingsplannen. Voor de overige woningen willen de gemeenten procedures versnellen, zodat eerder kan worden begonnen met de bouw.  In de bouwplannen is volgens de gemeenten ruime aandacht voor een goede bereikbaarheid van de regio en oplossingen voor de problemen rond stikstof, PFAS en de geluidslijnen rond Schiphol.

Sparen
Om het landschap en de natuurwaarden in de regio te sparen -een punt waar de provincie zich sterk voor maakt- bouwen de gemeenten zoveel mogelijk binnen de stadscentra en dorpskernen en gaan ze bestaande gebouwen omvormen tot woningen. De nieuwbouw wordt zoveel mogelijk geclusterd rondom bestaande of toekomstige OV-knooppunten: voor Purmerend is dat het stationsgebied.

Stevigere basis
Wethouder Thijs Kroese: "Voor gemeenten Purmerend en Beemster betekent het een stevigere basis voor de samenwerking met de provincie bij de ontwikkeling van woningen aan de rand van de stad. En voor kleinere gemeenten in het bijzondere landschap is afgesproken om samen met de provincie te onderzoeken hoe het mogelijk is om woningen toe te voegen, daar waar het de linten juist versterkt."