Zorgen bij inwoners en politiek over stijging stadsverwarmingstarieven

De Purmerendse stadsverwarmingstarieven voor 2022 zijn flink gestegen. Reden is dat het warmte tarief bij wet gekoppeld is aan de gasprijs. Met als gevolg dat het tarief per warmte eenheid (gigajoule) gestegen is met 42%. Voor veel inwoners betekent dit een aanslag op hun portemonnee. Daar komt bij dat de Stadsverwarming (SVP) de tarieven pas per 31 december bekendmaakte. Dat de SVP vervolgens berichten met verkeerde namen en klantnummers rondstuurt, maakt de situatie er niet beter op. Diverse politieke partijen gebruikten de rondvraag in de commissie Ruimte om de wethouder hierover aan de tand te voelen. 

Vragen aan het college  

Boer van Leefbaar Purmerend en Langerijs van Stadspartij/BPP vroegen verantwoordelijk wethouder Rotgans (AOV/Ouderenpartij) om zo spoedig mogelijk duidelijk te maken hoe de verwarrende situatie kon ontstaan en of verlaging van de tarieven mogelijk is. Eerder al had Schaaij (van fractie Schaaij) soortgelijke vragen ingediend bij het college met speciale aandacht voor het effect van de gestegen tarieven op de winst van de SVP. Iets dat Van Elden van de VVD eveneens wil weten. Tang van de PVV heeft zelfs alle jaarrekeningen vanaf 2014 opgevraagd.    

Antwoorden van Rotgans 

Evert Ruis

Om gezinnen extra te compenseren verwees Rotgans naar het Purmerendse armoedebeleid. Rotgans: ‘Voor de gevallen die dat nodig hebben’. Hij zegde toe een gesprek te organiseren tussen de voltallige Raad en de directeur van Stadsverwarming in het eerste kwartaal van 2022. Sneller dan gebruikelijk komt Rotgans al in de tweede helft van deze week met antwoorden over kwesties als communicatie, winst en de positie van het college. Hij benadrukte diverse malen de zorgen, die bij Purmerenders leven, goed te begrijpen.  

Waarschuwing Consument en Markt (ACM)

Raadslid Schaaij stelde zijn vragen over de winst van de SVP tegen de achtergrond van de kleine hoeveelheid gas (zo’n 30%) die de SVP centrale feitelijk nog gebruikt. Schaaij: ‘Voor mij is van belang te weten of de kosten voor houtsnippers ook omhoog zijn gegaan. Als dat niet zo is, maakt de Stadsverwarming als overheidsbedrijf verkeerd gebruik van de tariefsverhoging’. Precies datgene waar de ACM op 23 december de warmtebedrijven voor waarschuwde. Ook sprak de ACM de warmtebedrijven er op aan terughoudend te zijn met het verhogen van de tarieven als het niet nodig is om de kosten te dekken.