Zorgorganisaties voor ouderen gaan voor GOUD

De zorg voor ouderen kan beter. Er is een tekort aan personeel in de zorg en passende woningen zijn schaars. Veel organisaties in Zaanstreek-Waterland zijn met en voor ouderen actief en zij zijn er van overtuigd dat bundeling van hun kennis en kunde de zorg voor ouderen beter kan maken. Hun regionale samenwerking heeft de titel ‘Goud in Zaanstreek-Waterland’ meegekregen. Waarbij Goud staat voor Gerust Oud en Goed Oud.

Ouderenzorgorganisaties, zorgverzekeraar, ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, gemeenten en woningbouwcorporaties; allemaal zijn ze op de een of andere manier betrokken bij de zorg voor ouderen. Harry Rotgans, wethouder ouderenbeleid in Purmerend, schetst de tendens in de maatschappij: ‘De vergrijzing neemt toe en ouderen wonen gemiddeld langer thuis. Dat leidt tot uitdagingen die onze aandacht verdienen. Door hier tijdig met elkaar op in te zetten, willen we eenzaamheid verminderen, streven naar voldoende passende woningen en proberen de zorgkosten te beperken. Samenwerken in de regio zoals we dat nu voorstaan, gaat ons helpen om sterker te staan voor deze uitdagingen. Met als doel dat onze ouderen waardig oud kunnen worden.’

Monique Cremers, bestuurder van De Zorgcirkel, heeft daar wel beelden bij. ‘Zorg voor ouderen gaat ook om zorg voorkomen, informele zorg ondersteunen en nieuwe woonvormen creëren. Een absolute voorwaarde daartoe is samenwerken, samen optrekken, onnodige dubbelingen voorkomen en gaten dichten. Om in overleg met ouderen en hun naasten vooruit te kijken, vroeg aandacht te besteden aan wat nodig is om goed thuis te kunnen blijven wonen. Je kan zeggen om ‘Goed oud’ te kunnen worden passend bij ieders persoonlijke situatie. Door onze brede samenwerking en concrete afspraken kunnen we professionals, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en alle anderen die bij ouderen betrokken zijn, meer houvast bieden.’

Ouderen zelf hebben een stem in de samenwerking, via onder andere het burgerinitiatief Zaanstreek-Waterland en de patiëntenraad van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Paul Cohen, vicevoorzitter van de patiëntenraad: ‘GOUD staat voor mij voor Gerust oud worden. Ongerustheid is bij ouderen een veel voorkomend fenomeen. Ze voelen zich vaak onzeker over de veelheid aan aanbod. Vaak digitaal en onderling verschillend. Organisaties waar ze hulp van verwachten werken soms langs elkaar heen. Deze nieuwe regionale samenwerking vind ik geruststellend. De intentie is om samen op te trekken en het aanbod beter op elkaar af te stemmen.’