woensdag 16 november 2016

Peter Faber droeg tijdens het programma Koffie Lokaal spontaan een liefdesgedicht voor van William Shakespeare.

Koffie Lokaal