zaterdag 11 juni

Harry Rotgans over de Regenboograad

Wethouder Harry Rotgans praat in Raadszaken over de Regenboograad die het College van b & w wil oprichten.

Raadszaken