Vrijheid van meningsuiting en ons social mediabeleid

RTV Purmerend heeft een veelgelezen Facebook pagina (ruim 12.000 volgers) en lezers maken op Facebook en Instagram graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op onze artikelen. Wij zien dat als een mooi signaal van betrokkenheid van onze lezers bij wat in onze stad gebeurt. Helaas is lang niet iedereen altijd even fatsoenlijk in de reactie. Daar doen wij wel iets aan.

Personen die de ene verwensing na de andere naar het hoofd geslingerd krijgen, beledigingen, soms zelfs rascistische opmerkingen, bedreigingen: ze komen helaas wel eens voor in de reacties onder onze artikelen. ‘Dat heet vrijheid van meningsuiting’, zullen sommigen zeggen. Dat kan misschien zo zijn, maar die reacties voldoen niet aan de normen en waarden die we als omroep willen uitdragen.

Met elkaar van mening verschillen is prima en juichen we juist toe. Maar als soms gaat dat zo ver door dat men lak lijkt te hebben aan de fatsoensnormen en dan trekken wij een grens. Wij hebben daarom besloten om kritisch de reacties onder artikelen te lezen. Wanneer wij van mening zijn dat een reactie niet door de beugel kan, zullen wij deze verwijderen.

We hopen dat we met deze maatregel een hele kleine bijdrage kunnen leveren aan een normale uitwisseling van gedachten, meningen en visies binnen de grenzen van fatsoen.

Reactie op Facebook verwijderd?

RTV Purmerend streeft naar een uitwisseling van meningen op onze Facebook pagina, waarin respect voor de medemens centraal staat. Hoe oneens je het ook met iemand bent, je reageert fatsoenlijk.
Wij verwijderen reacties waarvan wij vinden dat ze niet passend zijn. Het gaat om reacties waarin mensen of groepen mensen gediscrimineerd, beledigd, bedreigd of racistisch bejegend.
Wij gaan niet met lezers in discussie over verwijderde reacties. Ook niet met lezers die vinden dat reacties van anderen niet door de beugel kunnen. Dit kost ons teveel capaciteit terwijl wij onze beperkte tijd van de vrijwilligers liever inzetten voor het brengen van ander nieuws.