zondag 9 april 2023

Klachten over WMO-leverancier Purmerend

De leverancier van WMO-hulpmiddelen in Purmerend laat steken vallen. Dat is het signaal dat Melvin Smid van de Stadspartij/BPP krijgt. Hij stelt daarom vragen aan het college en hoopt op actie. Wat precies het probleem is licht hij toe in De Zaterdagochtend.

De Zaterdagochtend (Visual Radio)