woensdag 3 februari 2021

Sjoerd Feitz over de Nationale Tuinvogelteldag

Heb je afgelopen weekend nog geteld? De Nationale Tuinvogeltuindag ging Sjoerd Feitz, coordinator vogelwerkgroep IVN Waterland, in ieder geval niet voorbij.

De Zaterdagochtend (Visual Radio)