zondag 2 april

Proef met deelauto's in de Gors

Jaap Mus is gebruiker van het project ‘Auto van de Straat’, waarin er twee deelauto’s beschikbaar zijn voor de wijk. Samen met hem en Fenna Plaisier van de initiërende organisatie Natuur en Milieu spraken we over de bevindingen van het project.

De Zaterdagochtend (Visual Radio)