woensdag 19 mei

Kadernota 2022 210517

Bespreken van de kadernota en de reacties van het college.

Politiek Purmerend