zondag 5 juni 2022

Edwin Paarlberg over de D66-motie voor monumentale lijst Beemster

Edwin Paarlberg maakte zich zorgen om de sloop van een Beemsterse stolp. D66 kwam met een motie om een Beemsterse monumentale lijst op te stellen, de heer Paarlberg sprak erover in Raadszaken.

Raadszaken (Visual Radio)