donderdag 25 mei 2023

'Frustratie' over informatie vanuit wethouder: 'Raakt financiële belangen'

Mark Intres sprak bij Raadszaken over de technische problemen bij stadsverwarming en het daaraan gekoppelde interpellatiedebat.

Raadszaken (Visual Radio)